Noodhulp: helpt u haar ook verder?

De kracht van gemeenschap en solidariteit is wat telt. Daarom doen we nu een beroep op u!  Regelmatig worden we geconfronteerd met dringende behoeften op materieel gebied binnen onze doelgroep. We zijn vastbesloten om directe hulp te bieden en ervoor te zorgen dat de benodigde middelen op de juiste plaats terechtkomen. Ons doel is om […]

Vrouwen in nood zonder verblijfsdocument

In schrijnende situaties bieden we hulp aan vrouwen zonder verblijfsdocumenten. Ons opvangproject is gericht op het helpen van deze individuen om toegang te krijgen tot advocaten en een rechtvaardige juridische procedure te doorlopen. Wat we doen?   Juridische bijstand: We werken samen met ervaren advocaten om degenen zonder verblijfsvergunning te begeleiden bij het aanvragen van […]

Project: help mama op eigen benen

Op dit moment hebben we één moeder zonder inkomsten in de opvang wonen. Een maand in de opvang voor een volwassene komt neer op € 450,– per maand. Bovendien willen wij haar natuurlijk ook de mogelijkheid bieden om naar trainingen te gaan of op sollicitatiegesprek. Reiskosten en trainingskosten komen hier bovenop. Helpt u deze mama […]

Noodhulp voor crisis opvang

Bij 2bfree zetten we ons in voor het ondersteunen van mensen in hun weg naar herstel en een betere toekomst. Onlangs hebben we een jonge vrouw verwelkomd in onze opvang, die op alle fronten dringend hulp nodig heeft. Haar verhaal is aangrijpend en we zijn op zoek naar sponsoren die willen helpen om haar een […]