2bfree helpt vrouwen die zijn uitgebuit door mensenhandelaren

Stichting 2bfree zet zich in voor herstel van het leven in vrijheid. We geven hierin vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van mensenhandel de ruimte en kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wie zijn ze nu eigenlijk, wat zijn hun talenten? Waar ligt hun kracht? Het gevoel van eigenwaarde bij veel van deze survivors is vaak ver te zoeken. 

“2bfree wil naast de vrouwen staan en ze in hun kracht zetten”

Missie & visie

Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht, wij noemen hen survivors. Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree: “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten.“ Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de survivor wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen.

Oprechtheid en betrokkenheid
Om de vrouwen te kunnen helpen bij het (her)ontdekken van zichelf en (her)vinden van hun eigen kracht werkt stichting 2bfree oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit de presentiebenadering. Dat wil zeggen dat we naast de vrouwen staan, dat we gevoelig zijn voor hun noden en tegelijk ook samen werken richting een oplossing. Op die manier geven we deze vrouwen het vertrouwen terug. Vanuit oprechtheid en een betrokken houding.
Door met de vrouwen op te trekken (her)ontdekken zij dat ze echt de moeite waard zijn en dat ze er mogen zijn met alle perfecties en imperfecties die hen maken tot wie ze zijn.

Liefde en respect
Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.

Noodhulp, opvang, zorg, preventie. 2bfree helpt heel praktisch en tegelijk sociaal, emotioneel ondersteunend.

2bfree wil een veilige basis bieden waar de vrouwen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Een plek waar zij temidden van lotgenoten worden opvangen door mensen met een open hart en luisterend oor.

Door samen met deze moedige vrouwen op te trekken, (her)ontdekken zij dat ze echt de moeite waard zijn om van te houden. Dat ze mogen zijn, wie ze zijn en zichzelf omarmen met alle perfecties en imperfecties.

Van droom naar 2bfree

Stichting 2bfree is een organisatie met een diepgaande missie om op te staan tegen mensenhandel en slavernij, en het begon allemaal in 2007 met de visie van Gusta Bouwman. In een droom realiseerde zij zich dat mensenhandel  ook in haar stad plaatsvond, en voelde zich met haar man door God geroepen om iets te doen tegen dit grote onrecht.

Gusta en Albert besloten dat ze niet langer konden toekijken, toen zij zich realiseerden dat mensenhandel en moderne slavernij niet alleen in het buitenland, maar ook dichtbij in iedere stad in Nederland plaatsvond. Gezamenlijk met  medewerkers was er een ongebreidelde toewijding aan het verbeteren van het leven van de meest kwetsbaren, en werd in 2010 stichting 2bfree opgericht.

De geschiedenis van 2bfree is een verhaal van doorzettingsvermogen, compassie en hoop. Met een gecertificeerde opvang, ambulant werk en voorlichting blijft 2bfree zich inzetten voor de survivors van mensenhandel en slavernij, en roept anderen op om niet langer te zwijgen over dit grote onrecht.

Het gaat niet om 2bfree, maar om het bestrijden van dit grote onrecht. Daarom werken we samen met andere organisaties, zodat het beste aan de survivors kan worden aangeboden. Daarnaast heeft Gusta, bij haar werk op de Hogeschool Rotterdam, onderwijs over mensenhandel geïnitieerd. Hierdoor staan preventie en bestrijding van mensenhandel nog beter op de kaart.

“We zijn onder de indruk van deze moedige vrouwen, en we zijn dankbaar dat we op een praktische manier Gods Liefde mogen delen.”

Gusta Bouwman, oprichter 2bfree

Organisatie

Stichting 2bfree voldoet aan de Governancecode Zorg met een Raad van Toezicht en een bestuur. De 25 medewerkers worden aangestuurd door de directeur en het kernteam. Alle betrokkenen willen naast de survivors staan in het (her)ontdekken wie zij zijn, bij Wie ze mogen horen en vooral hoe zij optimaal kunnen worden wie zij zijn!

Ontmoet het team

Registraties

Wij hebben een ANBI status, waardoor de giften aftrekbaar zijn.
Stichting 2bfree is een erkende zorgorganisatie met AGB-code: 90067461.
De stichting is als zorgorganisatie in bezit van het ISO 9001-2015 keurmerk (voor opvang en verblijf vanuit de WMO, ambulante hulpverlening op vrijwillige basis thuis en op locatie).

Geef om deze vrouwen

“Dat iemand zonder mij te kennen om mij geeft, vind ik heel ontroerend”