» Organisatie
header image

Organisatie

Stichting 2bfree is een ISO 9001 gecertificeerde organisatie en voldoet aan de Governancecode Zorg met:

• Een Raad van Toezicht die controleert en aanstuurt op grote lijnen.
• Ee
n Bestuur dat wordt gevormd door de directeur die verantwoordelijk is voor de aansturing en uitwerking van het beleid.
• Een Kernteam wat betrokken is bij de aansturing en de uitwerking van het beleid.
• Een Team van medewerkers die bij de uitvoering betrokken zijn.

 

De medewerkers van 2bfree willen naast de survivors staan in het (her)ontdekken van wie zij zijn en hoe zij optimaal kunnen worden wie zij zijn! Veel van onze medewerkers hebben ervaring en/of een opleiding in de hulpverlening of andere relevante beroepen.
Om de best mogelijke hulp en ondersteuning te geven, maakt 2bfree deel uit van verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. 

 

 

 

 

Headline