Stichting 2bfree - 2BFREE
header image


Stichting 2bfree

English translation


Missie & visie

Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht, wij noemen hen survivors.

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de survivor wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen.

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.  Organisatie

Stichting 2bfree voldoet aan de Governancecode Zorg met een Raad van Toezicht en een bestuur. De 25 medewerkers worden aangestuurd door de directeur en het  kernteam. Alle betrokkenen willen naast de survivors staan in het (her)ontdekken van wie zij zijn en hoe zij optimaal kunnen worden wie zij zijn!

Wij werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit de presentiebenadering, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan.
Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid.


Registraties

Stichting 2bfree heeft een ANBI status, waardoor uw giften aftrekbaar zijn.
Stichting 2bfree is een erkende zorgorganisatie met AGB-code: 90067461.
Stichting 2bfree voldoet aan de Governancecode Zorg en is in bezit van het ISO 9001-2015 keurmerk.