» Wie zijn wij
header image

Wie zijn wij

Visie
Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  
Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid van survivors die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht, zodat zij opnieuw kunnen worden wie ze zijn. 

Doel
Bijdragen aan herstel van het gewone leven -een leven in vrijheid- door middel van passende hulp, empowerment en opvang. 

Uitgangspunten
Vanuit een gelijkwaardige relatie aansluiten bij de behoeften van de survivors en samen met hen (her)ontdekken wat hun talenten en dromen zijn. Uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen, veiligheid en waardering.
Stichting 2bfree werkt vanuit Bijbelse principes, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.

Gedragscode
De vrijwilligers committeren zich aan de gedragscode van 2bfree. Het document met de gedragscode is hier te vinden.

Headline