» Wie zijn wij
header image

Wie zijn wij

Missie & visie

Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en ander onrecht, wij noemen hen survivors.

Een uitspraak van de kunstenaar Michelangelo staat symbool voor de visie van 2bfree:  “Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten“.  Het beginpunt is de persoon en niet de theorie of het protocol. Het doel ligt ook in de persoon. Wij winnen wanneer de survivor wint, uitgaande van haar kwaliteiten, krachten en wensen.

Alles wat wordt gedaan binnen 2bfree is bedoeld als verrijking en ondersteuning voor de vrouwen en hun persoonlijke keuzes. Uitgangspunt bij onze opvang en hulpverlening is de Liefde van God in actie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van ieder.  


Medewerkers 

De medewerkers (vrijwilligers en ZZP-ers) van 2bfree werken traumasensitief, oplossingsgericht en vanuit de presentiebenadering, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Aandachtspunten binnen de hulpverlening zijn veiligheid, herstel, empowerment en het versterken van de zelfredzaamheid.
De medewerkers werken volgens de gedragscode van 2bfree. Het document met de gedragscode is hier te vinden.

 

Headline