» Werkwijze
header image

Werkwijze

Het werk dat we doen is gericht op de volgende drie gebieden: Relations, Care en Empowerment.
Om de vrouwen te kunnen helpen bij het (her)ontdekken van hun eigen kracht werken we o.a. oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit de presentiebenadering. We vinden het belangrijk dat de vrouwen vanuit een oprechte en betrokken houding geholpen worden. Hieronder staan een aantal uitgangspunten beschreven die inzicht geven in onze werkwijze.

 

De medewerker van 2bfree
• Biedt een luisterend oor aan de vrouwen (presentiebenadering).
• Toont interesse en betrokkenheid aan de vrouwen (presentiebenadering).
• Benadert de vrouwen gelijkwaardig en met respect (presentiebenadering).
• Zoekt en werkt samen met de ander aan een oplossing (oplossingsgerichte methode).
• Spreekt complimenten uit en legt accent op wat goed gaat (oplossingsgerichte methode).
• Sluit aan bij wat de vrouwen vragen of willen (oplossingsgerichte methode).
• Houdt rekening met de fase waarin de vrouwen zitten (traumasensitief werken).
• Respecteert de grenzen van de vrouwen en praat slechts over het trauma wanneer de vrouw dat wil (traumasensitief werken).

Headline