» Activiteiten
header image

Activiteiten

Door wat wij doen willen we de vrouwen laten weten dat zij waardevol zijn.
Naast de vaste activiteiten geven wij ook invulling aan de individuele behoeften van de vrouwen.

 

Onze activiteiten zijn op te delen in 3 categorieën: 

Relationships 
Relaties vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheidwaarin ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt:  
• 2bfree Community voor regelmatige contacten   
• tweemaandelijkse high-tea, met een kledingmarkt en workshop    
• maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy   
• respectvolle benadering met waardering voor de eigen keuzes en mening, ook als deze afwijkend is.    

Care  
De hulpverlening sluit aan bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen:   
• psychosociale ondersteuning (in samenwerking met GGZ)
• opvang met beschermd wonen (ISO 9001-2015 gecertificeerd)
• maatschappelijke hulp (in samenwerking met diverse organisaties)  
• juridische hulp (in samenwerking met advocaten)   
• materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld (kinder)kleding en huisraad.    

Empowerment  
Bij het empowerment wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen:    
• taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)    
• sportactiviteiten (in samenwerking met diverse organisaties)   
• fairtrade trajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijf  
• beroepsopleidingen en scholingstrajecten (in samenwerking met diverse organisaties)    
• ondersteuning bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst.   

 

Headline