Wat doen wij - 2BFREE
header image


Wat doen wij

Stichting 2bfree zet zich in voor herstel van het leven in vrijheid, waarin de survivors zichzelf (opnieuw) kunnen ontdekken en worden wie ze zijn.

Dit doen we door een opvang voor survivors met multi problematiek. Daarnaast bieden wij ambulante hulp en activiteiten die gericht zijn op ontspanning, herstel en ontmoeting. Bovendien geven we trainingen en daaraan gekoppelde activiteiten die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en het versterken van zelfredzaamheid en werk.

 

Wat hebben we in 2022 bereikt dankzij onze donoren?

 • 26 vrouwen hebben we begeleid met maatschappelijke en juridische ondersteuning;
 • 34 vrouwen hebben regelmatig de high-tea’s bezocht, t.o.v. 17 vrouwen in 2021;
 • 4 vrouwen hebben in 2022 gebruik gemaakt van de opvang;
 • 21 vrouwen hebben een buddy gekregen.
 • 16 keer hebben we financiële noodhulp kunnen geven aan vrouwen die dakloos waren of geen geld hadden voor essentiële zaken;
 • 20 vrouwen hebben een training en/of microkrediet, een fiets, een smartphone of naaimachine gekregen.

Dagelijkse activiteiten

 • opvang (gespecialiseerd voor survivors met multi problematiek)
 • maatschappelijke hulp
 • juridische hulp(insamenwerkingmetadvocatuur)  
 • materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding enhuisraad
 • noodhulp bij crisissituaties
 • ondersteuning bijeen eventueleterugkeer naar het land van herkomst
 • maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy
 • psychosociale ondersteuning
 • geestelijke en pastorale ondersteuning


Wekelijkse activiteiten

 • 2bfree Community voor regelmatige contacten
 • taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)    
 • sportactiviteiten wanneer daar belangstelling voor is
 • fair-tradetrajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje  
 • beroepsopleidingen en scholingstrajecten   
 • Bijbelonderwijs voor wie dat wil 

 

Maandelijkse activiteiten

 • high-tea & more (verwenmiddagen om te weten dat je de moeite waard bent)
 • kledingmarkt
 • workshops  (voor empowerment en beroepsvaardigheden)

 

 

Wij werken vanuit drie kernwaarden

 

 • Relationships 
  Relaties waarbinnen ieder zichzelf mag zijn en van elkaar geleerd wordt:  
  • 2bfree Community voor regelmatige contacten  
  • maandelijkse high-tea, met een kledingmarkten workshop    
  • maatjestrajecten met vrijwilligers als buddy  
  • respect voor ieders persoonlijke keuzes en mening
 • Care 
  Hulpverlening die aansluit bij de persoonlijke doelen en de eigen kracht van de vrouwen:    
  psychosociale ondersteuning
  maatschappelijke opvang met begeleid wonen
  maatschappelijke hulp
  juridische hulp(insamenwerkingmetadvocatuur)
  noodhulp bij crisissituaties
  materiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld kleding enhuisraad   
 • Empowerment 
  Empowerment waarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en doelen van de vrouwen:    
  taalles en alfabetiseringslessen (in samenwerking met diverse organisaties)    
  sportactiviteiten 
  fair-tradetrajecten en microkredieten ten behoeve van het starten van een eigen bedrijfje  
  beroepsopleidingen en scholingstrajecten     
  ondersteuning bijeen eventueleterugkeer naar het land van herkomst

 

Werkwijze

 

Wij werken oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit presentie
Om de vrouwen te kunnen helpen bij het (her)ontdekken van hun eigen kracht werken we o.a. oplossingsgericht, traumasensitief en vanuit de presentiebenadering.
We vinden het belangrijk dat de vrouwen vanuit een oprechte en betrokken houding geholpen worden.

 

De medewerker van 2bfree:

• Biedt een luisterend oor aan de survivor (presentiebenadering).
• Toont oprechte interesse en betrokkenheid aan de survivor (presentiebenadering).
• Benadert de survivor gelijkwaardig en met respect (presentiebenadering).
• Zoekt en werkt samen met de ander aan een oplossing (oplossingsgericht).
• Spreekt complimenten uit en legt accent op wat goed gaat (oplossingsgericht).
• Sluit aan bij wat de survivor vraagt of wil (oplossingsgericht).
• Sluit aan bij de verwerkingsfase waarin de survivor zich bevindt (traumasensitief).
• Respecteert de grenzen van de vrouwen, ook in het al dan niet bespreken van het trauma (traumasensitief).