Dziękuję!

Każdego dnia angażujemy się na rzecz wolności i powrotu do zdrowia kobiet, które padły ofiarą handlu ludźmi i innych niesprawiedliwości. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować tę pracę.