» Team
header image

Team

De organisatie van stichting 2bfree is in handen van het bestuur, de directeur en een kernteam. Het kernteam bestaat uit een groep vrijwilligers die als coördinator één of meerdere onderdelen van de stichting vormgeven. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de verschillende activiteiten en projecten van de stichting in nauwe samenwerking met de directeur en alle betrokken vrijwilligers. Zij leggen daarover verantwoording af aan het bestuur. Waar nodig en mogelijk werkt 2bfree samen met professionele organisaties.

 

Bestuur:
• Wendi van Helden – voorzitter
• Albert Bouwman – secretaris
• Tjalling Vonk – penningmeester
• Luuk Ensing – algemeen

 

Directie en kernteam:
• Gusta Bouwman – directeur
• Charlotte van Sabben & Madelon van Hoven – communicatie
• Inge Bomhof – Projectmedewerker
• Marjolein Belaidi, Rachel van de Ploeg – catering en facilitair

Headline