» Voor wie
header image

Voor wie

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, waarbij er sprake is van dwang. Het doel en de kern van mensenhandel is meestal om het slachtoffer uit te buiten. Deze uitbuiting kan verschillende vormen aannemen en kan zich afspelen in verschillende sectoren. De vrouwen bij 2bfree hebben veelal een geschiedenis waarin zij gedwongen werden om te werken binnen de prostitutie.

 

Gevolgen van mensenhandel

De beschadigingen die mensen oplopen door mensenhandel zijn enorm en hebben een grote impact op hun leven en wie ze zijn. Zo hebben ze te maken (gehad) met leugens, bedreigingen, (seksueel) geweld, verlies van familie & vrienden, angst, schaamte, lichamelijke – en psychische gezondheidsklachten. Gevolg is dat het vertrouwen in mensen of zichzelf is beschadigd. Buitenlandse slachtoffers krijgen bovendien te maken met allerlei juridische en maatschappelijke kwesties, zoals het regelen van een verblijfsvergunning, het zoeken naar werk en huisvesting of het werken aan terugkeer naar het thuisland. Het oppakken van het ‘gewone’ leven -een leven in vrijheid- is voor hen een moeilijke opgave. Toch gaan velen niet bij de pakken neerzitten en daarom noemen we hen survivors.

 

Hoe komen we in contact met de vrouwen?

De vrouwen komen doorgaans via andere hulpverleningsinstanties bij stichting 2bfree terecht. Zo zijn er vrouwen die bijvoorbeeld via een daklozen- of nachtopvang bij ons terecht zijn gekomen. Dit kunnen zowel vrouwen met als zonder verblijfsvergunning zijn. Het merendeel is echter in afwachting van een verblijfsvergunning of is uitgeprocedeerd en dus illegaal in Nederland. Daarnaast werken we samen met organisaties die gericht zijn op hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van mensenhandelaren. Voorbeelden hiervan zijn Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Humanitas, Leger des Heils en Not For Sale.

 

Hulp nodig?

Ben jij slachtoffer van mensenhandel en vraag je je af hoe je verder moet, dan kun je veel informatie vinden op de siteĀ www.hoenuverder.info. Wil je contact opnemen met stichting 2bfree? Mail dan naar: info@2bfree.org.

Headline